מסופונים - ניהול בטיחות אביזרי הרמה


מערכת בטיחות
מערכת פיקוח על מערכי בטיחות: אביזרי הרמה, מעליות, כיבוי אש וכיוצ"ב המחוייבים בביצוע בקרת בודק מוסמך
המערכת מטפלת גם בסוגי ציוד נוסף: מיכלי לחץ, שסתומי לחץ, דודי קיטור, קווי חמ"ס, קוביות, עבודה בגובה, אביזרי הרמה, במות הרמה, ועוד


סימון, זיהוי ובקרה לאביזרי הרמה   
מערכת ממוחשבות  לסימון זיהוי ובקרת בטיחות לאביזרי הרמה באמצעות מסופונים.
סימון הציוד נעשה בעזרת לוחיות ברקוד . רישום מצב הציוד במערכת מסופון נייד מוקשח כולל סורק ברקוד מובנה.
תהליך העבודה מלווה באימות נתוני האביזרים במסופונים ויכולת בדיקת האביזר בשטח העבודה לצורך אכיפת השימוש באביזרים בדוקים בלבד.
המערכת כוללת תוכנה ייעודית במחשב לצורך ניהול הציוד. וכוללת דוחו"ת לאיתור הציוד לפי מק"ט, מחלקה, מיקום, תקינות הציוד ועוד. וכן דוחו"ת והתראות לבדיקה חודשית לציוד, ולאביזרים שתוקף בדיקתם פג, הסטוריה לפריט ועוד ועוד.
סימון הציוד בעזרת לוחיות ברקוד