עמוד הבית    מערכות תוכנה   ניהול נוכחות

ניהול נוכחות וחדרי אוכל

תוכנה לניהול נוכחות, כניסה לחדר אוכל, בקרת כניסה, סינון מורשים, אזורים ממודרים ועוד 


שלטי מדף בסופר


נוכחות
דיווחי כניסה ויציאה
בדיקות תקפות מול רשימה
הצגת נתונים / תמונהכניסה לחדר אוכל
סינון מורשים
סיווג לפי ארוחות (3 ארוחות ליום)
סיווג לפי סוגי משתמשים
הקצאת ארוחות וחיוב משתמשים


דוחות ושאילתות
רשימת נוכחות יומית
דוח יומי לחדר אוכל
רשימת תלמידים זכאים לכניסה לחדר אוכל
פירוט ארוחות לתלמיד לתקופה
פירוט נוכחות לעובד לתקופה
רשימת נוכחות לתאריך מסויים

ניהול נוכחות
ניהול המערכת  
פיקוח ע"י סיסמאות
יבוא רשימות משתמשים מתוכנות חיצוניות
סיווג משתמשים לפי זכאות לארוחות
הקצאת ארוחות לזכאים
עדכון מוני ארוחות (מכירה)

ניהול נוחכות שאילתות