סורקי ברקוד / קוראי ברקוד

מגוון גדול של סורקי ברקוד וקוראי ברקוד לכל שימוש. 
לסריקת ברקודים מסוגים שונים בעזרת סורק ברקוד אלחוטי, סורק ברקוד ידני, סורק ברקוד שולחני או סורק תעשייתי.


 קורא ברקוד ידני


 קורא ברקוד אלחוטי קורא ברקוד שולחני


 קוראי ברקוד לסביבה תעשייתית - נייחים ואלחוטיים


 קוראי שפתיים - מקודדי כרטיסים