עמוד הבית    ספריות
ספריות
ברקוד לספריות
תוכנה להדפסת ברקוד - תוית  
לספרים
לקוראים
לגב ספר (במיגוון אפשרויות)
לכתבי עת
מערכת להשאלת ספרי לימוד  
תוכנת השאלת ספרי לימוד
הדפסת מדבקות ברקוד לספרי לימוד
סורקי ברקוד להשאלות והחזרות
מסופונים ניידים להשאלות והחזרות מחוץ לספרייה

סורקי ברקוד 
לקריאת ברקוד ידנית
לקריאת ברקוד אוטומטית (מונחים על מעמד)

מדבקות ברקוד 
מדבקות  "תוית 10"
מדבקות ע"ג דפי A4 בגדלים שונים (למדפסות לייזר והזרקת דיו)
מדבקות נוספות: נייר רציף, מדבקות ע"ג גלילים ועוד

מדבקות שקופות 
מדבקות הגנה מ-PVC (לא מצהיב) בגלילים, ובעלות דבק עמיד 
מותאמות למידות מדבקות גב ספר

כרטיס סטודנט 
יצור כרטיסי קורא לספריות ציבוריות
יצור כרטיסי סטודנט
יצור כרטיסי תלמיד לבתי ספר

מערכות מיגון 
מערכות מיגון לספרים, קלטות, ודיסקים 
בטכנולוגיות RF / מגנטי להגנה מפני גניבות


תאימות מלאה לכל תוכנות ניהול הספריה: 
תו"פ, ספיר, אל"ף, ספרת

ספק מורשה של משרד החינוך