עמוד הבית    מדפסות   מדפסות ניידות

מדפסות ניידות

מדפסות ברקוד ניידות מתאימות לנייר רציף, מדבקות ברקוד, מדבקות בגליל, מדבקות טרמל טרנספר