ברקוד | מסופונים     

 מסופון

ברקוד | מסופונים
סורקי ברקוד
מסופונים
מערכות תוכנה
יישומי לקוח
בקרת כניסה
כרטיסי זיהוי
מדפסות
ספריות
הורדות
אודות יעף
 


מוצרים

מסופונים

סורקי ברקוד

ספירת מלאי

מדפסות ברקוד

מערכות תוכנה

כרטיס מגנטי

מסופונים

דגמי מסופונים

קורא ברקוד

השכרת מסופונים לספירת מלאי מדפסות ברקוד משרדיות

תיקוד - איתור תיקים

כרטיסי זיהוי

סורקי ברקוד

מסופוני נייד מוטורולה

סורק LINEAR IMAGE

ספירות מלאי

מדפסות ברקוד תעשייתיות   

מאגרית

כרטיס עובד

מערכות תוכנה

מסופון נייד Symbol MC75

סורק לייזר אלחוטי

ספירת מצאי

מדפסות ברקוד ניידות

שלטי מדף

מערכות מסופונים

מסופון

סורק לייזר ללא הדק

מסופון לספירת מלאי

תוכנה להדפסת ברקוד

ניהול נוכחות / חדרי אוכל

בקרת כניסה

יישומי לקוח

אביזרים למסופונים

קורא כרטיסים מגנטיים

ניהול ספירות מלאי

חומרי הדפסה - מדבקות ותוויות

תוכנה להשאלת ספרי לימוד

(Proximity) מערכת קרבה

תוכנת ברקוד

השכרת מסופונים

סורק אלחוטי BLUETOOTH

 

מדבקות ברקוד

תוית - הדפסת ברקוד

בקרת כניסה - כרטיסים

ספריות

מסופון נייד PT600

סורק לייזר שולחני

מפת האתר

מדבקות אריזה לצה"ל

מערכות מסופונים

בקרת כניסה - קוראים