עמוד הבית    מסופונים    דגמי מסופונים

מסופוני חלונות ואנדרואיד / Android / WINDOWS MOBILE / Wi-Fi / HSPA


מסופוני אנדרואיד - Android
מסופונים Batch
מדפסות ניידות למסופונים
מסופונים נוספים

ישומים למסופונים
מזוודת סוכן (Van Sale)
מערכת תיקוד
הזמנות בתערוכה (קולקציה)
ספירת מלאי (באמצעות מסופון)
ספירת אינוונטר (מצאי)
סופרמרקטים
מוני מים / חשמל / מכונות
מחסנים ולוגיסטיקה
מערכות מסופונים
ניהול איסוף הזמנות במחסן ובשטח
ניהול עבודת טכנאים בשטח
ניהול ואחזקת ציוד רפואי
ניהול דיווחי תפוקת עובדים
מערכת בטיחות