עמוד הבית    יישומי לקוח


מערכות ברקוד - יישומים נבחרים

שירותי בריאות כללית
ניהול ואחזקת ציוד רפואי
מערכת ניהול ואחזקת ציוד רפואי באמצעות מסופונים.
תחזוקת נתונים וספירות מבוצעות במסופונים ע"י סריקת ברקוד ו/או שימוש במקשי המסופון.
מועצת הצמחים ענף ההדרים
מערכת איסוף דיווחים
מערכת לניהול דיווחים הנאספים בשטח ע"י נטרים באמצעות מסופונים ניידים.
המערכת מעדכנת בזמן אמת את מאגרי החברה לצורך ביצוע ריסוסים בפרדסים.
מפעלי ים המלח
מערכת בטיחות
מערכת פיקוח על מערכי בטיחות:
אביזרי הרמה, מעליות וכיבוי אש.

המערכת פועלת באמצעות מסופונים ניידים וברקוד,
וכוללת סימון, זיהוי ובקרה לאביזרי הרמה
מאה - המכון הישראלי לאיכות ובטיחות מזון
תוכנת סקרים ושאלונים
מערכת לניהול בדיקות מזון תקופתייות בחניות מזון ומסעדות ע"י וטרינרים של המכון.
המערכת מאפשרת לבודק לענות על שאלון מותאם מראש באמצעות שימוש בטאבלט והעברת סיכום נתוני הבדיקה למאגרי החברה לצורך משלוח דו"ח תוצאות הבדיקה ללקוחות