מסופונים לאחזקת ציוד רפואי
דוגמא לתוכנה במסופון
ספירת מצאי עם מסופון


אחזקת יוד רפואי אינוונטר
מסופונים לאחזקת ציוד רפואי
דוגמא לתוכנה במסופון
ניהול אינוונטר עם מסופון