איסוף נתוני מונים


מוני מים למסופון
מוני מים למסופון
מוני מים למסופון
מערכת מוני מים / חשמל / מכונות
מערכת לביצוע איסוף נתונים ממוחשב ממוני מים / חשמל / מכונות, באמצעות מסופונים ניידים.
המערכת מתאימה לכל ארגון / מוסד המפקח באופן תקופתי על מונים שונים המותקנים בשטח, כולל עיריות, מועצות מקומיות ואזוריות, מושבים, קיבוצים, מפעלי תעשיה וכדומה.
תהליך העבודה במערכת ממוחשב לחלוטין, ואינו דורש שימוש בניירת, או הקלדות למחשב. איסוף הנתונים מבוצע בשטח, באמצעות מסופונים ע"י סריקת ברקוד ו/או שימוש במקשי המסופון. נתוני כל מונה מוצגים עפ"י סדר הליכה, נאספים ונצברים במסופון. לאחר פריקת הנתונים למחשב מוזנת מערכת ניהול המידע בארגון במצב המונה המעודכן של כל לקוח / מכונה.

המערכת מותאמת לעבודה עם מערכות אירגוניות שונות, כולל: החברה לאוטומציה, אגים, פענח, שדמה, EPR ועוד.



מסופון למים


יתרונות המערכת
מיחשוב מלא של כל תהליך איסוף הנתונים
יציאה לשטח עם מסופון בלבד וללא ניירת, רשימות, טפסים
תוכנית יעודית המנחה את הסופר עפ"י סדר הליכה רצוי
עבודה במסופון מול נתוני המערכת: לקוחות / מכונות, סדר הליכה, תיק, מנה
קליטת נתוני המונה במסופון ללא כתיבה, או רישום בשטח
עבודה מהירה נוחה ויעילה בזכות השימוש במסופון
חסכון ניכר בזמן, ומניעת טעויות, בכל שלבי העבודה
הטענת ופריקת נתונים פשוטה ומהירה מהמסופון למחשב ולהיפך
מימשקים מותאמים במלואם למערכות הארגון
ניתן להשכיר את המסופונים לתקופה מוגבלת