מערכות מיגון לספריה


מערכות להגנה על פריטי הספריה מפני גניבות
המערכות מבוססות על בדיקת הפריטים ביציאה (מעבר בין האנטנות המוצבות בפתח). לכל ספר או פריט מוצמד תג מגנטי או תג RF אשר יפעילו את המערכת (ישמע צפצוף) במעבר בין האנטנות, אלא אם כן התג נוטרל קודם לכן על ידי הספרן.

כאשר הספר מוחזר לספריה, יש להחזיר את התג לפעילות (ע"י העברתו ליד מכשיר המיגנוט) על מנת שהספר יהיה שוב במצב מוגן.
שלטי הנחה בסופר


ממגנט אלקטרוני
המערכת האלקטרו-מגנטית
2 אנטנות בעלות מיפתח בין 80 עד 110 ס "מ, בהתאם לאורך הפס המגנטי (בפתחים רחבים יותר " ניתן להציב אנטנות נוספות לפי הצורך)
תגים מגנטיים
ממגנט אלקטרוני
מכשיר ניטרול שולחני

תגי מיגון
תגי מיגנוט צרים, באורך 12 - 6 ס"מ
פס דבק להדבקה בתוך הספר
דבק חד צדדי או דו צדדי
ניתנים להדבקה באופן גלוי או מוסתר
ניתן להגן גם על תקליטורים, קלטות וכיוצ "ב

תגי מיגון

קיימת אפשרות לשימוש בתגים בלתי מנוטרלים
(מיועד למקרים בהם הפריט אינו ניתן להוצאה מהספריה)
המערכות אינן מזיקות לחומר מוקלט, ואינן פוגעות בקוצבי לב ומכשירי שמיעה אלקטרוניים