עמוד הבית    מוצרי הדפסה    מדפסות ברקוד תעשיתיות   ZEBRA S4Mמדפסת ZEBRA S4M


מדפסת ברקוד תעשיתית

ZEBRA S4M

מפרט טכני - הורד PDF


Specifications

Resolution
203 dpi (8 dots/mm)
300 dpi (12 dots/mm)

Memory
4MB Flash, 8MB DRAM

Print width
4.09"/104 mm

Print length
203 dpi: 157"/3,988 mm and 300dpi: 73"/1854 mm (optional)

Print speed
203 dpi: 6" (152 mm)/sec
300 dpi: 6" (152 mm)/sec

Media sensors
Reflective
Transmissive

Media Characteristics
Maximum label and liner width
    0.75”/19.4 mm to 4.50”/114 mm
Minimum label and liner width
    0.75" (19.4 mm)
Maximum label and liner length
    Maximum non-continuous: 39”/991 mm
Maximum label and liner length (optional)
    39" (991 mm)
Core diameter
    8.0" (203 mm) O.D. on a 3" (76 mm) I.D. core
    6.0" (152 mm) O.D. on a 1" (25 mm) I.D. core
Media thickness
    0.003”/0.076 mm to 0.010”/0.25 mm
Media types
    continuous, die-cut, tag, black mark

Ribbon Characteristics
Outside diameter
    3.2”/81.3 mm
Standard length
    984’/300 m or 1476’/450 m
Ratio
    2:1 media roll to ribbon ratio for 984’/300 m
    3:1 media roll ribbon ratio for 1476’/450 m
Ribbon width
    1.57”/40 mm to 4.33”/110 mm
Ribbon setup
    Ribbon wound ink-side out
ID Core
    1.0" (25.4 mm)

Operating Characteristics
Operating temperature
    TT: Operating temperature 40° F (5° C) to 104° F (40° C) Thermal transfer
    DT: Operating temperature 32° F (0° C) to 104° F (40° C) Direct thermal
Storage temperatures
    -40° F (-40° C) to 140° F (60° C)
Operating humidity
    20% to 85% non-condensing
Storage humidity
    5% to 85% non-condensing
Electrical
    Universal auto-ranging (PFC-complaint) power supply 90-265VAC, 48-62 Hz
Agency approvals
    IEC 60950
    EN 55022 Class B
    EN55024
    EN 61000-3-2
    EN 61000-3-3

Physical Characteristics
Width
    10.7”/272 mm
Height
    11.6" (295 mm)
Depth
    18.8" (477 mm)
Weight
    27.2 lbs (12.4 kg)
Shipping weight
    33.5 lbs (15.2 kg)

Related Products
Options
    Thermal Transfer Ribbon Handling System
    Print head 300 dpi (12 dots/mm) (ZPL Only)
    A front mount, passive peel, w/ no take-up spindle
    Factory installed 64 MB (61 MB user available) Flash Memory option
    Additional scalable and smooth bitmapped fonts available
    ZebraNet Wireless Print Server
    Internal ZebraNet 10/100 Print Server
    External ZebraNet 10/100 Print Server
    External ZebraNet PrintServer II
    Keyboard Display Unit (KDU) (EPL only)
    Real Time Clock (RTC)
    APL-I firmware
    APL-D firmware
Communication and Interface Capabilities
    RS-232 serial port
    USB 1.1
    Parallel

Programming Languages
Core programming languages
EPL-Page Mode, ZPL I/ZPL II

Bar Codes/Symbologies
Linear
    Code 11
    Code 39
    Code 93
    Code 128 with subsets A/B/C and UCC case codes
    UPC-A
    UPC-E
    EAN-8
    EAN-13
    UPC-A with 2 or 5 digit extensions
    Plessey
    Postnet
    Standard 2-of-5
    Industrial 2-of-5
    Interleaved 2-of-5
    Logmars
    MSI
    Codabar
    Planet Code
    RSS (reduced space symbology)
2-dimensional
    Codablock
    Code 49
    Data Matrix
    MaxiCode
    QR Code
    MicroPDF417
    TLC 39
    RSS

Fonts and Graphics
7 bitmapped, 1 smooth scalable (CG Triumvirate™ Bold Condensed)
International character sets supporting the following code page: IBM® Code Page 850 International character set
Support user-defined fonts and graphics – including custom logos
ZPL II drawing commands – including boxes and lines
(ZPL only, other firmware languages may vary)