עמוד הבית    מדפסות   מדפסות ניידות   Zebra P4T

מדפסת ניידת Zebra P4T

Zebra P4T


מדפסת ניידת למדבקות Thermal transfer
מדפסת ניידת Zebra P4T


Specifications

Standard features
8 MB Flash /16 MB SRAM memory 
USB 2.0 serial connection
32 bit processor
Thermal transfer or direct thermal printing modes
Large LCD 
Drop-in/pop-out media and ribbon loading (see inset)
Tolerant of multiple drops up to 5' to concrete
Sensor detects gap, black bar, media, media width, 
door ajar and ribbon Smart battery and ribbon cartridge
Shoulder strap
Peeler
Printer 


Media characteristics

Maximum label and liner width 4.12"/104.6 mm
Maximum media roll size Non-RFID media: 2.6"/66 mm O.D. on a.75"/19.1 mm I.D. core
RFID media: 2.6"/66 mm O.D. on a1.375"/34.9 mm I.D. core
Media thickness 3.2 mil to 8.5 mil
Media types Labels and documents up to 4" wide on either synthetic or paper


Physical characteristics

Width: 7"/177.8 mm
Height: 8.6"/218.4 mm
Depth:  3"/76.2 mm
Weight: 2.9 lbs/1.32 kg with ribbon and battery
Printer specifications
Resolution  203 dpi/8 dots per mm
Memory 8 MB Flash/16 MB SRAM
Max print width 4.09"/104 mm
Print speed DT: 3"/76.2 mm per second

TT: 1.5"/38.1 mm per second

Ribbon characteristics
Ribbon type  Wax; wax/resin
Standard length 98.4'/30 m 
Ratio Approximately 2:1 media to roll to ribbon depending on media thickness
Ribbon width 4.33"/110.0 mm

Operating characteristics
Environmental
DT Operating Temp.: 98.4'/30 m 
TT Operating Temp.: Approximately 2:1 media to roll to ribbon depending on media thickness
Storage Temp.: 4.33"/110.0 mm
Operating Humidity: 10% to 90% non-condensing


Electrical 7.4V, 4200 mAh rechargeable Li-Ion battery
Agency approvals EMC: FCC Part 15 and EN55022 Class B limits
Radio approval for BT, 802.11b/g & RFID: FCC,Industry Canada
Safety: IEC 60950, NRTL marking for US & Canada
EU: EMC, LVD, R&TTE Directives