עמוד הבית    מוצרי הדפסה   הדפסת ברקוד   תוית 2

תוכנת תוית להדפסת ברקוד גירסה 2.0


חידושים בגירסה 2.0
לאחר בחירת קובץ ברקוד נפתח מיידית תפריט בחירת JOB (פורמט הדפסה)
אפשרות גישה לקובץ תצורה מתוך תפריט בתוכנית
הרחבת קובץ תצורה (צבעים, סיסמאות)
הוראות הפעלה בעברית (הפעלה מתוך התוכנית)
דוגמאות הדפסה (פורמטים מוכנים) בנושאים שונים
תוכנית התקנה אוטומטית המופעלת ע"י הלקוח (במקרה של התקנה מחדש)
אפשרות לשמירה של קבצי הברקוד לאחר ההדפסה
מדבקות גב ספר בצבע
הרחבת  האפשרות  להדפסת צבעים במדבקת גב הספר (גם מתוכנת ספיר חלונות)
דף המדבקות המתאים ביותר לספרייה מדבקות גב ספר בצבע
תוספת נתוני הדפסה למדבקות קוראים (כתובת, טלפון, וכו',) למשתמשים בתוכנת ספיר
אפשרות להגביל את הפעלת תוכנית ההדפסה ע"י הכנסת סיסמא
הדפסת מדבקות ברקוד בשפה הרוסית – גם ללקוחות תוכנת ספיר
תוית להדפסת ברקוד גירסה 2

כל זאת בנוסף לתכונות הייחודיות של תוכנת תוית
הדפסה חוזרת של דף מדבקות מודפס חלקית, וכיוון ההדפסה למדבקה הראשונה הפנויה         
הדפסה בפורמט מיוחד "תוית 10" , הכולל מדבקות ברקוד וגב ספר משולבות באותו גליון
התאמת קבצי נתונים מכל סוגי התוכנות הקיימות בשוק
אפשרות הדפסה על כל סוג מדפסת כולל מדפסות יעודיות
שרות טלפוני ובאמצעות מודם או אינטרנט ע"י צוות תמיכה מקצועי

שלח להדפסה
הורדה גירסת ספרייה (64Bit)
הורדה גירסה כללית (64Bit)